Župnija Besnica

Kaj vse se dogaja v naši župniji

V naši župniji smo zelo aktivni, imamo veliko različnih skupin, ki povezujejo vernike različnih starosti in različnega stanu. Prav za vsakega se najde skupina, kamor se lahko vključi in na ta način pripomore k boljši povezanosti župljanov.

V nadaljevanju so naštete skupine, ki delujejo v naši župniji, na podstraneh pa so nekatere še bolj podrobno predstavljene.

Če se želite vključiti v katero od skupin ste prisrčno vabljeni. Pokličite gospoda župnika in izvedeli boste vse podrobnosti.

Veroučne skupine

1. razred

torek ob 16.30 ali 17.15

Vanja Perne

2. razred

torek ob 15.45

Vanja Perne

3. razred

sreda ob 13.00

Monika Pegam/ župnik Andrej Jemec

4. razred

sreda ob 13.45

Monika Pegam

5. razred

sreda ob 14.30

Monika Pegam

6. razred

četrtek ob 14.00

župnik Andrej Jemec

7. razred

četrtek ob 15.00

župnik Andrej Jemec

8. razred

petek ob 15.00

župnik Andrej Jemec

9. razred

petek ob 16.00

župnik Andrej Jemec

Več o veroučni skupinah pa najdete na strani

Župnijski pastoralni svet
 

Sedanji ŽPS ima po Statutu 5-letni mandat (2015-2020). Srečanja imajo enkrat na mesec – na prvi ponedeljek v mesecu. Vseh članov je 18. Uporabljajo gradivo Naše poslanstvo, ki se za vsako pastoralno leto pripravlja na medškofijski ravni. Obenem se pogovarjajo o aktualnih cerkvenih in družbenih vprašanjih in vključujejo v svoj program tekoče župnijske zadeve. Občasno je kakšna seja po komisijah, ki so tri: dobrodelnost, oznanjevanje in bogoslužje. Novi župnijski pastoralni svet sestavljajo naslednji člani:
Helena Avsec                                                             Filip Bertoncelj                                           Ambrož Bogataj
Franci Cimerman                                                       Zala Ferlic                                                  Neli Kleč
Ana Kalan                                                                  Alenka Katrašnik                                        Majda Nastran
Simona Ostovič                                                         Štefan Ošlaj                                                Vanja Perne
Dušanka Pogačnik                                                    Martin Potočnik                                           Blaž Tepuš
Darja Udir                                                                  Miro Udir                                                     Tomaž Zupan

Ključarji

Svet sestavlja sedem članov. Srečujejo se ob pomembnih odločitvah, ki zadevajo gospodarsko stanja župnije, na primer obnove cerkva, župnišča in izgradnje novega pastoralnih prostorov.
Ključarji župnijske cerkve:
     •  Anton Bešter 
     •  Andrej Katrašnik
     •  Franci Pogačnik
Ključarja v Spodnji Besnici:
     •  Rafko Lotrič
     •  Miro Udir
Ključarja na Jamniku:
     •  Stane Lotrič
     •  Marko Rihtaršič

Pevski zbori:

  •  - mešani cerkveni pevski zbor Janez Kozjek 
  •  - mešani cerkveni pevski zbor Sveti Tilen
  •  - mladinski cerkveni pevski zbor Angeli
  •  - otroško-mladinski cerkveni pevski zbor Tilnovi Slavčki
  •  - mladinski pevski zborMolitvena skupine

Prva molitvena skupina se redno srečuje vsako sredo v Spodnji Besnici (v zimskem času ob 18. uri in v poletnem času ob 19. uri). Veliko je potreb za molitev. Preprosto vztrajajo v molitvi in se sklicujejo na Jezusove besede: "Prosite in boste prejeli. Trkajte in se vam bo odprlo...".

Hkrati pa vsak četrtek pol ure pred sveto mašo v župnijski cerkvi molimo pred izpostavljenim Najsvetejšim za različne potrebe. K tej molitvi ste vsak četrtek povabljeni prav vsi župljani.
Tretja molitvena skupina pa je nastala pretekli mesec. Zbira se vsak drugi ponedeljek v mesecu po večerni sveti maši v župnijski cerkvi. Voditelj je gospod župnik. Molimo pa molitveno uro Božjega usmiljenja zase, za svoje bližnje in za ves svet. Lepo povabljeni v čim večjem številu, da se skupaj izročamo Božjemu usmiljenju.
Pred Najsvetejšim pa molimo tudi vsak prvi petek v mesecu po večerni sveti maši.
V letošnjem letu pa smo uvedli ob začetku postnega časa 24-urno češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Na veliko veselje se je že prvo leto pred Jezusom zvrstilo okrog 350 župljanov od najmlajših do najstarejših.

.Ministrantska skupina

Naša ministrantska skupina šteje 28 ministrantov. Trenutni voditelj je župnik. Večinoma so ministranti osnovnošolci, manjša skupina pa so tudi srednješolci. Skupna srečanja so vsako soboto ob 9h v župnijski cerkvi. Spoznavanje bogoslužja, priprava na praznike, molitev, igranje nogometa, praznovanje rojstnih dni ministrantov in še marsikaj druži naše ministrante ob sobotah dopoldne.
Večkrat na leto se odpravimo tudi na kakšen izlet, poleti pa ministranti skupaj z otroškim pevskim zborom odidemo na zaslužene počitnice v Izolo (letos od 21. do 25. julija).. Vsak mesec razglasimo tudi ministranta meseca, ki dobi prehodni pokal. Naša ministrantska skupina je odprta tudi za nove obraze, zato se nam pogumno pridruži!
Mladinska skupina


Mladinsko skupino sestavljajo dekleta in fantje iz Spodnje in Zgornje Besnice, Njivice, Nemilj, Podblice in Jamnika. Zbirajo se ob petkih zvečer ob 20h v stari mežnariji. Teme za mladinska srečanja navadno pripravljajo tako župnik kot ostali člani skupine. Pogovarjajo se o smislu življenja, aktualnih dogodkih in verskih resnicah ter utemeljujejo svoje mišljenje. Po srečanju skoraj redno sledijo družabne igre. Včasih pa se skupaj odpravimo tudi na kakšen izlet ali prireditev.
Poleg tega pa aktivno sodelujemo pri rednih župnijskih aktivnostih in prireditvah. Smo aktivni člani naše župnije.
Naš zaščitni znak je nasmeh na obrazu. Pridruži se tudi ti! Ne bo ti žal!
Zakonska skupina
 

V župniji delujejo ena zakonska skupina, ki se skupaj z g. župnikom srečuje enkrat mesečno v župnišču. Pogovarjajo se vsakokrat o eni svetopisemski temi, ter o zakonski ali družinski temi.
Zakonsko skupino sestavlja 14 članov.
Povabljeni, da skupaj ustanovimo še kakšno zakonsko skupino!

 

Pritrkovalci

Pritrkovalsko skupino sestavlja 10 pritrkovalcev, ki so stari od 10 pa vse do okoli 70 let. Pritrkavajo na 3 bronaste zvonove. Ponavadi se pritrkavati začne 15 minut pred sveto mašo, na večje praznike pa tudi pol oz. eno uro prej. Pred vsemi večjimi prazniki se en dan prej pritrkava tudi "delopust." V pritrkovalske vrste ste vabljeni vsi, ki ste navdušeni nad pesmijo zvonov župniji.

Bronasti zvon v Spodnji Besnici
Bralci Božje Besede

V naši župniji je zelo aktivna skupina bralcev Božje Besede. Božjo Besedo ob nedeljah in praznikih redno prebira skupina okrog 30 rednih bralcev. Poleg tega pa skupina 10 bralcev prebira Božjo Besedo tudi pri svetih mašah v podružnični cerkvi v Spodnji Besnici. Skupaj se bomo srečevali tudi na rednih izobraževanjih, kjer spoznavamo globlji pomen Božje Besede in način podajanja le te. Vabimo pa tudi nove bralce, da se nam pridružijo!


Trikraljevski koledniki

Trikraljevski koledniki vsako leto med Božičem in praznikom Svetih treh kraljev obiščejo vse domove naše župnije. Vsem ljudem zaželijo blagoslov novorojenega Kralja in zbirajo prispevke za misijonske dežele. Kot kralji sodeluje pri tej akciji okrog 50 otrok. Vodijo jih Jana Zeni Bešter, Maruša Bešter in Petra Flajnik ob sodelovanju odraslih spremljevalcev.

 


Birmanske skupine

Pomembno je, da imajo birmanci v pripravi na zakrament svete birme tudi vzornike, ki jih vodijo po Kristusovi poti. Ponavadi sestavimo v pripravi 5 skupin, ki jih vodijo študenti in starši.
Pri birmanskih skupinah prestavijo versko znanje v konkretno življenje, ter se udeležujejo tudi raznih  dobrodelnih dejavnosti.
V pripravi birmanci skupaj z animatorji obiščejo tudi duhovne vaje. 

Oratorijski animatorji

Oratorij, kot ga poznamo danes v Sloveniji, je nekajdnevni program, ki ima bolj ali manj določen okvir. Namenjen je osnovnošolskim otrokom, ves čas oratorijskega dogajanja pa jih spremlja gospod župnik ter animatorji (srednješolci, študenti). Oratorij je dejavnost katoliške Cerkve in pomeni prijetno preživljanje prostega časa (predvsem počitniškega) ter privlačno vzgojo za dobre krščanske in občečloveške vrednote.
Program oratorija se navadno začenja zjutraj in končuje popoldne.
V dopoldanskem času udeleženci najprej prisluhnejo zgodbi, ki kot rdeča nit teče od prvega do zadnjega dne. Zgodba je navadno dramaturško pripravljena, zato jo animatorji zaigrajo. Zgodbi sledi jutranja molitev z veliko petja, nato pa je kateheza, kjer na prijeten način (prek interakcijskih iger in dejavnosti) pride do izraza kaka vrednota. Največji del dopoldneva je namenjen raznim delavnicam, kjer otroci ustvarjajo iz gline, rišejo, pečejo, izdelujejo razne predmete, žgejo v les… Nato imajo otroci skupno kosilo, kar pomeni, da so lahko v varstvu ves čas, ko so starši v službi.
Popoldnevi na oratoriju pa so navadno namenjeni igram. Pogosto so to velike igre, ki trajajo tudi po več ur; organizirani so razni turnirji, olimpijade, skoraj nikjer pa ne smejo manjkati vodne igre, ko vodni balončki pokajo kar za stavo, suhi ne ostanejo niti animatorji.
Kakšen dan na oratoriju je namenjen pohodu v naravo ali pa se organizira izlet z avtobusom – največkrat se ga izkoristi za kopanje.
Dan na oratoriju se vedno sklene z molitvijo - zahvalo Bogu, ki vsakemu človeku podarja mnogo darov, morda se da na oratoriju ob pomoči animatorjev in duhovnika to Božjo naklonjenost tudi lažje odkriti. Seveda je ob koncu dneva tudi spuščanje oratorijske zastave ob petju spevne himne.
Ob sklepu oratorija otroci skupaj z animatorji pripravijo skupno sveto mašo in po njej zaključno prireditev za vse udeležence oratorija in njihove starše.
Težko je v nekaj stavkih napisati, kaj oratorij je, a kdor se ga je udeležil, komaj čaka, da se naslednje leto zopet začne.
Letošnje leto se je oratorija v naši župniji udeležilo okrog 105 otrok pod vodstvom voditeljice Ane Bešter in 20 animatorjev.

Čistilke in krasilke

Krašenje in čiščenje cerkve v župnijski cerkvi in v Spodnji Besnici je razdeljeno na več skupin (vseh skupin je 22). Za okrasitev župnijske cerkve skrbi mežnarica. Za okrasitev in čiščenje župnijske cerkve na Jamniku pa tudi poskrbi mežnarica s pomočjo deklet in žena iz vasi, ki spadajo v to podružnico. Dvakrat letno pa župnijsko cerkev še generalno očistimo.
Iz urejenosti naših Božjih hiš spoznamo vernike tiste župnije, zato se potrudimo za lepoto Božjih hiš. Lepo povabljeni ob sobotah k urejanju svetišč!