Župnija Besnica

Urnik Svetih maš v Zgornji in Spodnji Besnici


Nedeljske svete maše: 
ob 7h v župnijski  cerkvi v Zgornji Besnici
ob 10h v župnijski  cerkvi v Zgornji Besnici; 
ob sobotah ob 19h v podružnični cerkvi v Spodnji Besnici.
Delavniške svete maše: 
ponedeljek, sreda, in petek: ob 19h v župnijski cerkvi
torek četrtek: ob 7h v župnijski cerkvi. 

Posebne svete maše:
RAZPORED SVETIH MAŠ OB PRAZNIKIH SI LAHKO PREBERETE V VSAKOKRATNEM RAZPOREDU MAŠNIH NAMENOV IN DOGODKOV.

Zaobljubljeni sveti maši:
Nedelja Sveta Trojice: ob 10h na sv. Mohorju (župnija Selca);
nedelja po sv. Marjeti – po 20. juliju: ob 6h v Ljubnem.