Župnija Besnica

Župnijska pisarna

Pisarna je odprta po vsaki sveti maši.
Redno
spovedovanje je ob sredah med uro češčenja pred Najsvetejšim ter ob nedeljah 20 minut pred drugo sveto mašo. V ostalem času pa lahko izrazite željo za spoved in bom na voljo.

Krsti bodo zadnjo nedeljo v mesecu ob 11.00. Priprava na krščevanje bo v petek pred krščevanjem po sveti maši (ob 19.45). Predhodno je potrebno izraziti željo za krščevanje z obiskom v župnijski pisarni (s seboj prinesete rojstni list, družinsko knjižico in potrdila za botre, če so iz druge župnije; če bosta dva botra, morata biti eden in ena; kandidati za botre iz naše župnije pridejo na pogovor v župnijsko pisarno pred pripravo na krščevanje;).

Za cerkveno poroko naj se zaročenca oglasita v župnijski pisarni vsaj mesec in pol pred poroko.


Za dan in uro
cerkvenega pogreba se je potrebno najprej dogovoriti z župnikom, šele nato boste urejali stvari pri pogrebnih podjetjih.


Župnija ima
e-naslov: zupnija.besnica@rkc.si ; Župnijski telefon 04 25 03 177 »ima« prevezavo na župnikov GSM;
.