Župnija Besnica

Ureditev gozdnih vlak

Župnija Besnica bo kandidirala na 1. javnem razpisu za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 za sklop vlak, zgrajenih za potrebe sanacije gozdov po žledolomu v letu 2014 na območju Rovnika.
Navedeno obvestilo se objavlja zaradi določil Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz PRP 2014–2020, izdanih s strani MKGP.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 

www.program-podezelja.si/